Tunjung Tutur

Pipis

1 Agustus 2009
17 Komentar

Napak tilas jaman sekolah biyen.. Nalika lagi kumpul kelompok belajar.. pas lagi serius- seriuse mikir, salah sijine kanca reka- reka gawe bedhek’an..

Selingan disik ya.. Iki ana bedhek’an: Yen wong wadon pipis sing digondeli Apane?

(lebih…)

Iklan

Satpam Nyolong Gedhang

20 Juni 2009
11 Komentar

Krisis Global arane.. Akeh wong susah, lan sing nggak sabar dadine wong sing tansah kepepet, banjur maling lan tumindak ala. Ning ya sejatine.. Maling lan tumindak ala iku ora mung ana ing jaman saiki.. Nanging tumindak ala iku wis ana sak- umure manungsa, Nggih to..?
Dek seminggu kepungkur kancaku dicekel security alias satpam perusahaan, kena tuduh maling kabel, jare ya sempat ditaboki, pak pok pak pok… Lan ing akhir putusane tiba’e ya mung ‘praduga tak bersalah’.. Ning ya ngapo ndadak main tabok barang.. 😐 (lebih…)