Tag Archives: Kumpulan Cerita Bahasa Jawa

Satpam Nyolong Gedhang

Standar

Krisis Global arane.. Akeh wong susah, lan sing nggak sabar dadine wong sing tansah kepepet, banjur maling lan tumindak ala. Ning ya sejatine.. Maling lan tumindak ala iku ora mung ana ing jaman saiki.. Nanging tumindak ala iku wis ana sak- umure manungsa, Nggih to..?
Dek seminggu kepungkur kancaku dicekel security alias satpam perusahaan, kena tuduh maling kabel, jare ya sempat ditaboki, pak pok pak pok… Lan ing akhir putusane tiba’e ya mung ‘praduga tak bersalah’.. Ning ya ngapo ndadak main tabok barang.. :| Read the rest of this entry